Zadni Granat
22
KWI
2007
BELIZE (/b??li?z/)
30
STY
2008
CHINY – SINKIANG
22
LIP
1994
USA West
WRZ
2004
3 przełęcze w Tatrach
25
KWI
2008
Spalone lasy
6
WRZ
2008
Wołowiec (z Agnieszką i Piotrkiem)
31
SIE
2008
Rosja – Sankt Petersburg
LIP
2007
Łotwa
LIP
2007
Litwa
LIP
2007
Finlandia
15
LIP
2007
Estonia
LIP
2007
Iran – miasta
1
MAJ
2006
Iran – Damavand
26
KWI
2006
Iran – Alam-kooh
21
KWI
2006