Iran – Alam-kooh
21
KWI
2006
Śnieżka
15
MAR
2008
Moko – Gąsienicowa
29
KWI
2007