Milioni
30
STY
2018
Tbilisi
31
STY
2018
Khada
27
STY
2018
Bidara
29
STY
2018
Gudauri
26
STY
2018
Gruzja cz.3
22
SIE
2010
Swanetia – Gruzja cz.2
SIE
2010
Gruzja cz.1
9
SIE
2010