Przyborów + Klin (SK)
6
CZE
2021
Przyborów + TdB
31
LIP
2020
Przyborów
9
SIE
2019
Tabakowy
7
PAZ
2018
Moczarki i Głuchaczki
19
MAJ
2018
Przyborów – Rycerki
2
SIE
2017
Rycerki – Przyborów
1
SIE
2017
Jałowiec, Lachów itd.
26
MAJ
2016
Moczarki – Głuchaczki
4
CZE
2015
Mędralowa
16
MAJ
2015
Tour de Babia
1
MAJ
2014
Tour de Pilsko
7
LIP
2013
Przyborów
2
CZE
2012
Wizyta w P.
24
CZE
2011
Ciepło w P.
14
LIS
2010